Tıbbi Mümessil

  TIBBİ MÜMESSİLLİK

<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img66.imageshack.us/img66/3770/saglikharcamalarieo4.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> <a href="http://imageshack.us"><img src="http://img293.imageshack.us/img293/922/mrepyr0.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/3407/samp98ca32218fa37e90im8.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/3088/samp654c0fdfcef4e950cs9.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a><a href="http://imageshack.us"><img src="http://img300.imageshack.us/img300/2285/sampd00ffd51ba91ef9boa3.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a> 
Meslek Seçmek Hayat Biçimini Seçmek Demektir.

REPREZANT (İLAÇ TANITIM ELEMANI)
__________________________________________________ ________

TANIM

Bir ilaç firması adına, firmaya ait (ruhsatlı) ilaçların tanıtımı ve pazarlamasıyla görevli kişidir.

GÖREVLER

- Tanıtılacak ve pazarlanacak olan ilaçlar hakkında edinilmesi gereken tüm bilgileri edinir,
- Ziyaret edeceği eczaneleri, hastaneleri, Kamu veya özel kurum veya kuruluşların doktorlarını veya sağlık ocaklarını belirler,
- Belirlenen yerlere giderek tanıtacağı ilaçla ilgili katalog veya örnek mamulleri göstererek açıklamalarda bulunur,
- İlacın fiyatı ve kredi şartları ile fiyatlarda meydana gelebilecek değişiklikler
hakkında görüştüğü kişilere açıklamalar yapar,
- Siparişler alır ve bunları çalıştığı firmaya gönderir,
- Yaptığı işlemler hakkında rapor yazar ve amirine iletir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri,
- Çeşitli ilaç numuneleri,
- Sipariş fişi.
- Slayt Makinesi
- Data Projektörü
- Çanta

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İlaç tanıtım elemanı (reprezant) olmak isteyenlerin;
- Bedensel ve ruhsal özürü bulunmayan,
- Hareketli bir tempoya ayak uydurabilen,
- İnsanlarla kolay iletişim kurabilen,ikna kabiliyeti yüksek,
- Düşüncelerini etkili bir biçimde başkalarına aktarabilen,
- Dış görünümüne dikkat eden,
- Zamanı iyi kullanabilen, sabırlı ve sorumluluk sahibi
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İlaç tanıtım elemanları zamanlarının büyük bir kısmını seyahat ederek
geçirirler. Tanıtım için hastaneye,eczaneye veya bir doktorun yanına giderek
genellikle kapalı ortamlarda bulunurlar. Bazen de çalıştıkları firmada büro
ortamında görev yaparlar. Reprezantlar çalışırken doktorlarla, eczacılarla,
meslektaşlarıyla ve çalıştığı firmadaki elemanlarla iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İlaç endüstrisi , tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürekli olarak gelişen
bir sektördür. Sayıları bir hayli artan değişik türdeki ilaçlara paralel olarak
ilaç firmalarının sayısında da son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Bu
nedenle iyi bir eğitim almış olan ilaç tanıtım elemanlarına her zaman ihtiyaç
duyulmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Fatih Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Meslek
Yüksekokulunun "Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama" bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

- Meslek liselerinin Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hemşirelik, Laborant,
Laboratuvar, Laboratuvar Teknisyenliği, Sağlık Memurluğu, Tıbbi
Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Acil Tıp Sekreterliği ve İlkyardım Acil Bakım
Teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama”
ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara
sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

- Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki
bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız
yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan
programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.
Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme
Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puanı almaları
gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu programın eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince öğrencilere;
Farmakoloji, Anatomi, Fizyoloji, İlaç Pazarlama ve Satış Teknikleri,
Pazarlama İlkeleri, Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Psikoloji gibi dersler
verilir.
Kurslara katılanlar ise Biyoloji, Farmakoloji gibi genel tıp eğitimi ile ilgili
dersler görürler.

MESLEKTE İLERLEME

“Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama” ön lisans programını başarı ile bitirenler,
ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde
“Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Pazarlama, Uluslararası Ticaret,
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik” lisans programlarına dikey geçiş
yapabilirler.
İlaç tanıtım elemanları deneyim ve başarılarına göre çalıştığı firmanın idari
kademelerine (bölge şefliği, müdürlük vb.) yükselebilirler.
BENZER MESLEKLER: Eczacılık, Pazarlamacılık.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun
sağladığı kredi ve yurt imkanlarından, ayrıca Kamu veya özel kurum ve
kuruluşların sağladığı burs olanaklarından yararlanabilirler.
- İlaç tanıtım elemanları ilaç firmalarında çalışır ve ücretlerini firma
yöneticileriyle yaptıkları anlaşmaya göre alırlar. Firma büyüklüğü ücretlerde
etkili olsa da ortalama olarak asgari ücretin 3-4 katı kadar bir ücret elde
ederler.
- Bazı firmalarda ise elemanların çalışma gücünü ve verimliliğini artırmak
amacıyla primli ücret sistemi uygulanmaktadır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.


Kaynak:http://www.iskur.gov.tr/mydocu/meslek/meslek385.html

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

 

 

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

 

 

 

I. MESLEK ADI: İLAÇ SATIŞ MÜMESSİLİ                                                         Meslek Kodu: 3415.02

 

 

 

 

 

 

II. MESLEK TANIMI: İlaç Satış Mümessili, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ilaç tanıtımı ve satışını gerçekleştirmek amacıyla doktor ziyareti, eczane ziyareti, grup aktivitesi, ilaç alım ihalelerinin takibini yapma ve diğer firma faaliyetlerini takip etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 

 

 

 

 

 

III. GÖREV VE İŞLEMLER : İlaç Satış Mümessili, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

 

a)      Çalışma bölgesine ait hedefleri belirlemek,

b)      Ziyaret randevularını ayarlamak,

c)      Tanıtım malzemelerini hazırlamak,

d)      Pazar araştırması yapmak,

e)      Doktora firmayı ve kendisini tanıtıcı bilgi vermek,

f)       İhtiyaçları belirlemek,

g)      Tanıtım malzemelerini sunmak,

h)      İlacın reçeteye girmesini sağlamak,

i)        Eczacıya ilaç özellikleri hakkında bilgi vermek,

j)        Eczane reçete analizi yapmak,

k)      Sipariş almak,

l)        Siparişleri ilgililere bildirmek,

m)    Katılım organizasyonunu yapmak,

n)      Aktivite mekanını düzenlemek,

o)      Katılımcılara sunum yapmak,

p)      İhale ilanlarını takip etmek,

q)      İhale şartnamelerini temin etmek,

r)       İhale komisyonu üyelerine ilaçları tanıtmak,

s)       Rakip firmaların satış şartlarını, tanıtım faaliyetlerini, tanıtım yöntemlerini, tanıtım hedeflerini incelemek,

      vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

 Kısa Tarihçesi:

    1800’lerin sonunda, ilaç şirketleri ürünlerini, çoğunlukla eczacılardan oluşan
“temsilciler” aracılığıyla pazarlıyorlardı. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından,
tıp alanındaki gelişmeler sonucunda ürün sayısı arttı. Büyük ilaç şirketleri,
farmakolojik özellikleri, klinik uygulamaları ve yan etkileri içeren eğitimlerle,
günümüz anlayışının temelini oluşturan “tıbbi mümessil” kadrolarını kurmaya
başladılar. Bu dönemde, mümessillerin temel görevi, tıp alanındaki
gelişmeleri hekim ve sağlık yetkililerine ulaştırarak pazarlama yapmaktı.

            1960 ve 70’lerde artan rekabetle, ürünlerin faydasını ön plana
çıkartan, diğerlerinden farklarını belirginleştiren sunuş ve satış becerilerine
gereksinim duyuldu.   

             1980 ve 90’larda, mümessillerin hekimlerle yarışacak derecede tıp
bilgisine sahip olmaya çalışmalarının şirketlere bir katma değer sağlamadığı
görüldü. 1990’larda ise, ürünle ilgili teknik bilgi ve beceriler kadar, tanıtım,
sunuş, iletişim ve satış becerileri'nin kazandırılması ön plan çıktı.(1)

              Ülkemizde ilaç (müstahzar) üretimi Cumhuriyet öncesi ve
Cumhuriyetin ilk yıllarını kapsayan dönemde eczanelerde başlamış, 1915
yılına gelindiğinde 30’a yakın ürün üretilir duruma gelinmiştir.Bu dönemde
ihtiyaç duyulan diğer ürünler yurt dışından ithal edilmiş ve ruhsatsız olarak
piyasaya sunulmuştur. 1928 yılında çıkartılan 1262 sayılı İspençiyari ve
Tıbbi Müstahzarlar kanunuyla ilaç üretimi ve ithalatında yasal düzenlemeler
getirilerek, devlet kontrolü sağlanmıştır.

            Eczanelerde başlayıp, laboratuarlarda sürdürülen ilaç üretimi 1950’li
yıllara kadar sürmüş, bu yıllardan sonra ilaç üretiminde fabrikasyon dönemi
başlamıştır. Bu dönemde Eczacıbaşı, Fako, Mustafa Nevzat, Abdi ibrahim,
Santa Farma, İbrahim Ethem gibi yerli firmalar ve Bayer, Sandoz, Roche,
Hoechst, Pfizer gibi yabancı sermayeli firmalar ülkemizde fabrikalarını
kurmuşlardır.

            İlaç üretiminde fabrikasyon dönemi başlamasıyla beraber ilaçların
hedef kitleye (hekim ve eczacı) tanıtılması ihtiyacı doğmuş ve rekabetin
henüz olmadığı bu dönemde ağırlıklı tıp ve eczacı kökenli olan tıbbi
mümessillerce odağında tanıtım olan bu hizmet hekim ve eczacılara
götürülmüştür.

            İlaç pazarının büyümesiyle yerli ve yabancı firmaların yatırımları
artmış ve özellikle TRİPS (Fikri Mülkiyet Patent ve Telif Hakları Anlaşması),
Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği anlaşmalarıyla malların serbest dolaşımının
teşviki yönündeki gelişmeler, ithalata getirilen sınırlamaların azaltılması, ithal
ilaçların fiyatlarının güncel olarak belirlenmesinin kabulüyle ülkemizde çok
uluslu ilaç firmalarının satış-pazarlama ekiplerinin kurulması ve mamul ilaç
ithalatında önemli bir artış gündeme gelmiştir. Özellikle 1990’dan sonra
daha önce yerli firmalar tarafından satış-pazarlaması gerçekleştirilen birçok
ürün, çok uluslu firmaların ülkemizde organizasyonlarını kurmalarıyla birlikte
asıl molekül sahibi ilaç firmalarınca satılmaya başlanmıştır.Bu dönemde 19
yabancı firma pazara girerek, özellikle satış kadrosundaki istihdamın anlamlı
şekilde arması gündeme gelmiştir.

            Abbott, AstraZeneca, Boehringer İngelheim, Bristol-Myers Squibb,
Fournier, Jansen Cilac, MSD, Novo Nordisk, E.Lilly, Lundbeck, Serano,
Schering Plaugh, gibi çok uluslu firmalar bu dönemde ülkemizde kendi satış
ekiplerini kurmuşlar ve sanayinin geneline bakıldığında ise, son 19 yılda
istihdam %95 oranında artmıştır

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !